Stowarzyszenie LIDER


Głównym bodźcem do tego, aby powstało Stowarzyszenie była świadomość wychowawców pracujących na obozach socjoterapeutycznych. Dzieci nie mające wsparcia w najbliższym otoczeniu, wracają z nich do domów, w których czeka je to samo, co przed wyjazdem. Więc chcemy pomagać im. Nasz cel to: pomoc dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach, działalność charytatywna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, organizacja i promocja wolontariatu...

Get Adobe Flash player

Formularz kontaktowy

Dnia 25 kwietnia 2011 w kościele św. Mikołaja w Witkowie odbył się koncert Violi Brzezińskiej, która wraz ze swoim zespołem zaśpiewała piosenki ze swej płyty "Przystań".

 

Był to koncert dziękczynny za dar beatyfikacji Jana Pawła II, który zorganizowany został przez witkowską parafię i Urząd Gminy i Miasta Witkowo. Pomysł zaproszenia tej artystki wypłynął od p. Małgorzaty Rybackiej, która zna i przyjaźni się z nią od wielu lat. Viola swoim silnym głosem powodowała, że jej słowa w utworach docierały do każdego z nas ze spotęgowaną siłą. A zgromadzona publiczność odwzajemniała je gromkimi brawami. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nas był moment, w którym Viola zadedykowała nam jako Stowarzyszeniu wykonanie piosenki "Przyjaciela mam". Nasi wolontariusze pomogli muzykom w sprzedaży płyt po koncercie.

 

Na pewno każdy z nas długo będzie wspominał te mile spędzone popołudnie we witkowskim kościele słuchając utworów Violi Brzezińskiej.


GALERIA

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych Lider.


Z radością informujemy,

że otrzymaliśmy dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie imprez przedświątecznych połączonych z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci.


MIKOŁAJKI Z INNEJ BAJKIDzięki tej dotacji mogliśmy zorganizować 2 weekendy socjoterapeutyczne dla dzieci z terenów wiejskich gminy Witkowo. Na turnusie przebywało 30 dzieci w wieku od 8 do lat 17 lat.


Dzieci zostały objęte zajęciami socjoterapeutycznymi w 3 małych 10 osobowych grupach, (dostosowanych pod względem wieku) gdzie pod kierunkiem psychologa lub pedagogów zajmowały się zagadnieniami związanymi z profilaktyką uzależnień, oraz budowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby. Każdy dzień rozpoczynał się i kończył wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników, na którym rozwiązano ewentualne problemy lub udzielano pozytywnych informacji zwrotnych.

Dzieci mogły korzystać z pomocy psychologicznej w kontakcie indywidualnym. Podczas organizacji czasu wolnego wolontariusze, odkrywając talenty dzieci wyzwalali ich twórczy potencjał podczas przygotowania jasełek. Dzieci przygotowały też własnoręcznie wykonane prezenty dla gości. Jasełka odbyły się w sali gimnazjum w Witkowie, gdzie zaproszeni zostali rodzice oraz goście (przedstawiciele gminy, ks. Proboszcz, sponsorzy, partnerzy projektu). Na zakończenie jasełek dzieci otrzymały świąteczne paczki.


Pierwszy weekend odbył się 19 – 21 XI 2010r w Ośrodku dla Dzieci TABOR w Witkowie.

Poza różnego rodzaju zajęciami dzieci wyjechały na basen do Gniezna.


Drugie spotkanie weekendowe miało miejsce w dniach od 17 – 19 XII 2010. Głównym zadaniem tego czasu było przygotowanie i wystawienie jasełek – bardzo dziękujemy pani Arlecie Bekas za pomoc techniczną, Po Jasełkach dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane prezenty. Dzień wcześniej w ramach relaksu dzieci pojechały do kina Helios w Gnieźnie na film „Zaplątani”


Partnerami w realizacji tego zadania jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie

Gimnazjum im Adama Borysa w Witkowie


Sponsorzy:

Konsorcjum Budowlane Anbud

Hurtownia TiM

Piekarnia GLANC

Pracownicy SKR

Sklep EURO-SAM

Mechanika Pojazdowa, Marek Sucholas

Wszystkim sponsorom w imieniu dzieci serdecznie dziękujemy.


Program współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoKościan, 17.06.2010r


Stowarzyszenie Lider pojawia się wszędzie tam, gdzie można poprzez zabawę wywołać uśmiech na ustach dzieci, rodziców i seniorów. Jednym z takich miejsc był festyn rodzinny zorganizowany z okazji odpustu w parafii Św. Alberta w Kościanie.


Grupa młodych ludzi, członków stowarzyszenia, przeprowadziła dla dzieci zabawy z chustą animacyjną KLANZY, tunelem, a także zabawy ruchowe z muzyką oraz proste tańce integracyjne. Zabawy te cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno maluchów, jak i ich opiekunów. Chusty były rozchwytywane, a przed tunelem ustawiała się kolejka oczekujących dzieci. Liderzy pomogli również w przeprowadzeniu loterii fantowej. Bardzo się przy tym napracowali, ponieważ losy znikały jak ciepłe bułeczki.


Festyn zakończył się degustacją kiełbasek z grilla. Dziękujemy proboszczowi ks. Pawłowi i całej parafii za przyjazne przyjęcie. Cieszymy się, że mogliśmy naszą obecnością urozmaicić festyn.


GALERIA

Agnieszka Rybacka

Copyright © 2018 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Młodzieży LIDER  Rights Reserved.