Stowarzyszenie LIDER


Głównym bodźcem do tego, aby powstało Stowarzyszenie była świadomość wychowawców pracujących na obozach socjoterapeutycznych. Dzieci nie mające wsparcia w najbliższym otoczeniu, wracają z nich do domów, w których czeka je to samo, co przed wyjazdem. Więc chcemy pomagać im. Nasz cel to: pomoc dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach, działalność charytatywna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, organizacja i promocja wolontariatu...

Get Adobe Flash player

Formularz kontaktowy

Jak co roku, zapraszamy na Majowy Festyn Rodzinny! Będzie to oficjalne rozpoczęcie sezonu festynowego
dla naszego stowarzyszenia. Mamy zaszczyt towarzyszyć przy organizacji Majowych Festynów Rodzinnych
od początku jego istnienia w nowszym wydaniu :) 
Tym razem także nas nie zabraknie! Możecie liczyć na kilka naszych najpopularniejszych gier typu "handmade"!

Przy okazji odwiedzin na naszej stronie internetowej - wszystkich odwiedzających zachęcamy do udostępnienia informacji
o festynie oraz "odklikanie" swojej obecności na fejsbukowym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1585948185030426/

 

 

Copyright © 2018 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Młodzieży LIDER  Rights Reserved.