Stowarzyszenie LIDER


Głównym bodźcem do tego, aby powstało Stowarzyszenie była świadomość wychowawców pracujących na obozach socjoterapeutycznych. Dzieci nie mające wsparcia w najbliższym otoczeniu, wracają z nich do domów, w których czeka je to samo, co przed wyjazdem. Więc chcemy pomagać im. Nasz cel to: pomoc dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach, działalność charytatywna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, organizacja i promocja wolontariatu...

Get Adobe Flash player

Formularz kontaktowy

Po raz piąty już udało się zorganizować zabawę karnawałową w Zbąszyniu.
Impreza miała charakter otwarty, choć jak co roku organizatorzy zadbali o to,
by na zabawie były obecne młodzież i dzieci, uczęszczające do lokalnych świetlic.

 

Ostatnia sobota karnawału oczekiwana jest nie tylko przez gości cyklicznej imprezy. Pełni zaangażowania są także organizatorzy, opiekunowie i wolontariusze dzięki którym udaje się zgromadzić w jednym miejscu kilkadziesiąt zadowolonych osób. Radość dzieci
i młodzieży przekłada się na co raz to większe chęci organizatorów do kolejnej inicjatywy, co podkreślał koordynator akcji z ramienia Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Lider Grzegorz Jaskuła. 
Imprezie towarzyszyły wspólne posiłki i napoje, konkursy oraz oczywiście taniec. Nie zabrakło atrakcji dodatkowych - w tym roku swoją obecnością zaskoczył człowiek czyniący cuda z JOJO. Było ciekawie!

Dziękujemy sponsorom za pomoc w przygotowaniu zabawy, wolontariuszom za przygotowanie sali, a DJ'owi za oprawę muzyczną.
Impreza zaliczona do udanych, więc zapraszamy zapraszamy już za rok!

 

  

  

  

Copyright © 2018 Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Młodzieży LIDER  Rights Reserved.